noimageČasto sa pomočuje. Vymočí sa aj do búdy. Neviem čo mám s ňou robiť