"Ak nájdete psíka, o ktorom predpokladáte, že nemá majiteľa alebo sa stratil, a rozhodnete sa mu pomôcť, mali by ste sa najskôr spýtať v okolí, či ho niekto nepozná. V prípade, že psíka v okolí nikto nepozná, odporúčame volať mestskú políciu alebo obecný úrad."

"Ak nájdete psíka, o ktorom predpokladáte, že nemá majiteľa alebo sa stratil, a rozhodnete sa mu pomôcť, mali by ste sa najskôr spýtať v okolí, či ho niekto nepozná. V prípade, že psíka v okolí nikto nepozná, odporúčame volať mestskú políciu alebo obecný úrad."

 

 

Podľa zákona č. 39/2007 Z. z.§ 22 (10)

je OBEC povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat....