ked_vyrastiem_budem_pomahat.jpg

Videl ho už určite každý z nás - labrador v postroji vedúci človeka so zrakovým postihnutím. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aké predpoklady musí takýto pes mať a čo všetko musí zvládať? Pracovníci z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy sa pokúsili zodpovedať čo najviac otázok.

Práca vodiaceho psa je náročná. Aké plemeno je na tento účel najvhodnejšie?

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy má vlastné chovné sučky, jedná sa o plemeno labradorského retrievera. Toto plemeno v celosvetovom meradle „víťazí“ prevahou 70% nad ostatnými plemenami používanými na vodenie ľudí so zrakovým postihnutím.

Prečo práve labrador?

Pri odpovedi na túto otázku je potrebné poznať a pozrieť sa na špecifické vlastnosti jednotlivých plemien a potom na požiadavky, ktoré má nevidiaci človek na svojho štvornohého pomocníka z dôvodu zrakového handicapu. Platí, že v každom plemene by sa našiel výnimočný pes, ktorý by mohol pracovať ako vodiaci, no najviac požadovaných vlastností má práve labradorský retriever. Ide napr. o vysokú kontaktnosť, ochotu spolupracovať s človekom hlavne v prípade, kedy pes uprednostní záujmy človeka pred vlastnými, temperament zvládnuteľný aj pre nevidiaceho človeka, regeneračnú schopnosť pri stresových situáciách a pod.V čom sa chov vašej školy líši od klasických plemenných chovov?

Naše labradory nie sú také, aké môžete vidieť na výstavách. Výstavné labradory musia spĺňať určitý štandard, ktorý sa od tohto plemena požaduje. Štandard každého plemena zahŕňa predpísané požiadavky na telesnú stavbu psa aj na jeho typické povahové vlastnosti, prípadne požadované skúšky. U vodiacich psov sa nedbá na výzor, ale na  povahové vlastnosti vhodné na  účely vodenia zrakovo postihnutých osôb. Mnohé vlastnosti, ktoré sú potrebné na tento účel, nie sú typické vlastnosti pre labradorského retrievera a boli upevňované práve  dlhodobým účelovým chovom. Cieľom účelového chovu je zabezpečiť výborný zdravotný stav a vhodnú povahu, čím myslíme súhrn povahových vlastností ale aj schopnosti psa vykonávať sprievodcu zrakovo postihnutému človeku.

Podľa čoho sa zisťuje, či je šteniatko vhodné pre vodiaci výcvik?

Vopred nikdy nevieme, ktoré z narodených šteniatok bude v dospelosti pomáhať nevidiacemu. Všetky šteniatka z vrhu sa preto umiestňujú do rodín vychovávateľov. Počas obdobia výchovy chodia psíky spolu s vychovávateľmi na tzv. cvičáky, kde pracujú pod vedením koordinátora výchovy. Práve tieto stretnutia poskytujú koordinátorovi obraz o psíkovi, konkrétne o jeho vlastnostiach a temperamente. Šteniatka tak sledujeme už od útleho veku a ako sa formuje ich osobnosť, ukazuje sa aj ich vhodnosť na zaradenie do výcviku. V jednom roku života potom psík absolvuje tzv. hodnotenie temperamentu, ktoré rozhodne o jeho zaradení či nezaradení do výcviku. V terminológii týkajúcej sa vodiacich psov sa pod slovom „temperament“ nemyslí pohybová aktivita psa, ale súhrn jeho povahových vlastností a niektorých prejavov. Sleduje sa napr. ľahostajnosť k pachom či zrakovým vnemom spôsob, akým spolupracuje s človekom, ochota spolupracovať, schopnosť sústrediť sa a veľa iného. Dôležitým kritériom na zaradenie do výcviku je aj dobrý zdravotný stav psíka bez akýchkoľvek vážnych ochorení.

Čo musí pes absolvovať, aby sa mohol stať vodiacim psom?

Vodiaci pes je na svoju prácu pripravovaný postupne už od útleho detstva. Prerod malého roztomilého šteniatka na zodpovedného vodiaceho psa je dlhodobý proces. Prvý rok života je v rodine svojho vychovávateľa. Ten šteniatko socializuje, čo znamená, že ho oboznamuje s okolitým svetom, jeho zvukmi, ruchmi, predmetmi, ľuďmi, zvieratami. Vychovávatelia berú šteniatka na rôzne miesta od električky cez obchodné centrum po reštaurácie. Ako sme už spomínali v 12tich  mesiacoch absolvuje šteniatko hodnotenie a po jeho úspešnom absolvovaní prechádza do výcviku. To znamená, že svoju vychovávateľskú rodinu vymení za rodinu svojho trénera. Tréner učí psíka všetky cviky potrebné na vodenie nevidiaceho človeka.V akom veku šteňaťa sa začína s výchovou?

Už od narodenia prichádzajú šteniatka do kontaktu s človekom či zvukmi okolitého sveta. V našej pôrodnici, čo je samostatná budova vybudovaná pre tento účel, sa tak zoznamujú so zvukom pračky, budíka, počúvajú pesničky z rádia či zvonenie mobilu. V 7. týždňoch sa dávajú šteniatka do starostlivosti vychovávateľom.

Aké povinnosti má vychovávateľ?

Základnou a prvoradou úlohou každého vychovávateľa je vybudovať pozitívny vzťah medzi človekom a psom, naučiť šteniatko absolútnej dôvere ale zároveň aj  rešpektu k človeku tak, aby človek zostal v každej situácii pre svojho psíka autoritou. U vychovávateľa sa tiež pes musí naučiť základnej poslušnosti a hygienickým návykom. Dôležitá je už aj spomínaná socializácia, teda oboznámenie psíka so všetkým, s čím sa bude stretávať ako vodiaci pes. To zahŕňa návštevy obchodných centier, kancelárie, mestskú hromadnú dopravu... Psík sa musí naučiť pohybovať medzi ľuďmi a aj inými psami. Vychovávateľ chodí so psom na spoločné cvičenia, kde pracuje so psíkom pod odborným vedením koordinátora výchovy.

Aké zdravotné vyšetrenia musia psí adepti podstúpiť?

Bežné očkovania a prehliadky rovnako ako iné psy. Labradorský retriever je náchylný na ochorenie nazývané „dysplázia“, preto budúci vodiaci psi tiež absolvujú RTG vyšetrenia lakťových a bedrových kĺbov. Psík s týmto ochorením môže, ale nemusí vykazovať klinické príznaky ako krívanie, či znížená pohyblivosť, typické pre toto ochorenie, preto ak psík nekríva a jeho pohyb je v poriadku, neznamená to ešte, že nie je postihnutý dyspláziou. Jedine RTG snímky spoľahlivo odhalia toto ochorenie. Táto choroba je progresívna a preto zvieratá,  postihnuté touto chorobou nepostúpia do výcviku. Psík, ktorý bude pracovať ako vodiaci musí byť kastrovaný, rovnako sučka sterilizovaná. Adepti na vodiacich psov tiež nesmú trpieť chronickými chorobami ako sú zápaly uší, vážne alergie a podobne.

Ako prebieha výcvik?

Práca vodiaceho psa je možno najnáročnejšia úloha akú kedy človek od zvieraťa požadoval. Kým pri iných psoch so špeciálnym výcvikom sa tréningom rozvíja niektorá z ich prirodzených vlastností, napr. služobná kynológia využíva obranné či čuchové schopnosti psa, u vodiaceho psa tomu tak nie je. Práca vodiaceho psa je neprirodzená a zároveň komplexná úloha. Celý priebeh výcviku je zameraný tak, aby bola zo strany psa pochopená úloha, ktorú má na konci výcviku zvládnuť aj pri určitých obmedzeniach, s ktorými sa musí vysporiadať. Keďže popísanie metodiky výcviku vodiaceho psa by zabralo niekoľko ďalších strán, môžeme pre ilustráciu rozdeliť postup pri výcviku do troch fáz. V prvej fáze výcviku psovi jednotlivé situácie ukazujeme a ukazujeme mu aj spôsob ako ich vyriešiť. V druhej fáze necháme psa naučené prvky riešiť už viac menej samostatne a pri hrubých chybách psovi ukážeme dôsledok nesprávne vykonanej úlohy, napr. simulujeme zakopnutie o povrchové prekážky. V tretej fáze pes preberá plnú zodpovednosť za prácu a cvičiteľ sa na výcvikových hodinách pohybuje aj s nepriehľadnými okuliarmi za asistencie iného trénera alebo pohyb „naslepo“ simuluje.Aký je osud psa, ktorý v skúškach neobstojí?

Záleží nám na osude všetkých našich psíkov, či už sa stali vodiacimi psami alebo nie. Psík, ktorý na základe povahových či zdravotných dôvodov, nepostúpil do výcviku, je ponúknutý verejnosti na odkúpenie. Kupujúci je vždy informovaný o tom, z akého dôvodu psík v programe školy nepokračuje, pokiaľ sa jedná o zdravotné dôvody, psík je darovaný a budúcemu majiteľovi je odporučená ďalšia konkrétna starostlivosť o psíka, ku ktorej dodržiavaniu sa majiteľ zároveň zaväzuje.

Podľa akých kritérií sa priraďuje vodiaci pes nevidiacemu?

Nefunguje systém, kto prvý príde, ten prvý dostane psíka. Pri prideľovaní vodiaceho psa nevidiacemu sú brané do úvahy povahové vlastnosti a temperament psa aj človeka, denný režim nevidiaceho, preferencie človeka aj psa a pod. Človek, ktorý je dynamický a pri chôdzi rýchly, dostane aj psa podobného temperamentu a naopak. Dvojica človek – pes je vyberaná naozaj starostlivo, veď spolu bude dennodenne pracovať niekoľko rokov.Aká je finančná hodnota takéhoto vodiaceho psa?

Hodnota vodiaceho psa je suma, ktorú musí škola investovať na to, aby sa z malého šteniatka stal vodiaci pes. Štatistiky hovoria, že iba 4 šteniatka z 10tich sa stanú vodiacimi psami. Keď toto tvrdenie otočíme, môžeme povedať, že na to, aby sme vycvičili 4 vodiacich psov, musíme financovať všetkých 10. Do ceny vodiaceho psa tak spadajú náklady na starostlivosť o chovnú sučku, jej krytie, starostlivosť o šteniatka v pôrodnici, ďalej náklady na starostlivosť o psa počas výcviku, náklady na odovzdanie psa klientovi, na doživotný tyflokynologický servis a na celý chod školy. Na základe vyššie spomenutého je tak hodnota vodiaceho psa približne 19-tisíc €.

Nevidiaci si kupuje psa za takúto sumu?

Časť sumy, za vodiaceho psa prepláca nevidiacemu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zvyšnú časť musí dofinancovať naša škola z vlastných zdrojov.

V akom veku ide vodiaci pes do dôchodku?

Psík pracuje približne 7- 8 rokov, ale je to veľmi individuálne. Vodiaci pes pracuje vo zvýšenej fyzickej aj psychickej záťaži a nie je možné nechať ho pracovať doslova až do jeho smrti, takže zhruba vo veku 9 rokov oficiálne končia jeho povinnosti vodiaceho psa a psík ide na zaslúžený psí dôchodok.

Čo musí človek splniť aby mohol byť vychovávateľom alebo cvičiteľom?

Začneme od konca smiley na to, aby sa človek stal cvičiteľom, máme v našej škole podmienku, aby sám vychoval aspoň jedno – dve šteňatá niektorej zo škôl akreditovaných Medzinárodnou federáciou škôl pre výcvik vodiacich psov (IGDF). Na základe tejto praxe sa môže zaúčať do tajov cvičenia vodiacich psov a postupne absolvovať akreditovaný kurz: Cvičiteľ vodiacich psov a Inštruktor mobility s vodiacim psom.

Čo sa týka vychovávateľa, je tam viacero predpokladov, ktoré sú skôr osobnostnými predpokladmi (napr. empatia, pozitívny vzťah k ľuďom či zvieratám, dôslednosť ) ako vzdelanostnými. Dôležitý je aj vek vychovávateľa, ten by mal mať nad 18 rokov či možnosť umiestnenia psíka v byte či v dome. Veľmi dôležitým faktorom sú aj časové možnosti záujemcu o výchovu, pretože šteniatko sa potrebuje naučiť hneď od začiatku vykonávať svoje potreby vonku. Jednou z možností ako to zabezpečiť, je aj možnosť vychovávateľa brať si psíka do práce.

Zdroj: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy