Encyklopédia psov

NEMECKÝ OVČIAK

Originálny názov: Deutscher Schäfferhund, Iný názov: Vlčiak
FCI kód: 1/1/166
FCI Skupina FCI 1: Ovčiaky a pastierske psy
Krajina pôvodu Nemecko
Využitie Služobné plemená
Náročnosť na výchovu náročný
Náročnosť na pohyb náročný
Vzťah k deťom dobrý
Vzťah k ostatným zvieratám dobrý
Terajšie určenie spoločník
služobný pes
ovčiarsky pes
pracovný pes
strážca
záchranár
vodiaci a asistenčný pes
Priemerný vek 12 - 13 rokov
hmotnosť
Hmotnosť
22 - 40 kg
výška
Výška
55 - 65 cm
dĺžka srsti
Dĺžka srsti
Stredná, dlhá
veľkosť
Veľkosť
Veľké plemená
  • Popis plemena
  • Povaha plemena
  • História
  • Základná starostlivosť
  • Rady, tipy a články

Štandard F.C.I. číslo
krátkosrstá varieta č. 166 a
dlhosrstá varieta č. 166 b

Klasifikácia F.C.I.
Skupina 1 : Ovčiaky a pastierske plemená
Sekcia 1 : Ovčiaky
s pracovnou skúškou

Štandard FCI:   http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/166g01-en.pdf

«

Celkový vzhľad
Nemecký ovčiak je stredne veľký, mierne predĺžený, silný a dobre osvalnený, suchej kostry a celkovo pevný.

Hlava
je klinovitá, primeraná veľkosi tela (dlhá asi 40% kohútikovej výšky), nie príliš robustná a nie príliš pretiahnutá. V celkovom obraze suchá, medzi ušami mierne širšia. Čelo z predu a zo strán len málo vypuklé a bez alebo len so slabo viditeľnou stredovou brázdou. Pomer mozgovej a tvárovej časti je 50% :50%. Šírka mozgovej časti hlavy zodpovedá približne dĺžke mozgovej časti hlavy. Horná časť lebky (pri pohľade z hora) od uší po ňufák sa rovnomerne zužuje, cez neostro vyznačenú časť, do klinovito prebiehajúcej časti hlavy (pysku). Horná a dolná čelusť sú silne vyvinuté. Chrbát nosa je rovný, prehnutie alebo klenutie nie je žiadúce. Pysky sú pevné, dobre priliehavé, tmavej farby.
Nos: musí byť čierny.
Chrup: musí byť silný, zdravý a úplný (42 zubov podľa zubného vzorca). Nemecký ovčiak má nožnicový zhryz, to znamená, že rezáky musia do seba nožnicovite zapadať, pričom rezáky hornej čeluste nožnicovite prekrývajú rezáky dolnej čeluste. Kliešťovitý zhryz, pred- a pod- kus sú chybné, takisto väčšie medzery medzi zubami rezákov. Čeluste musia byť silne vyvinuté, tak aby zuby mohli' byť hlboko zakorenené.
Oči: sú stredne veľké, mandľovitého tvaru, mierne šikmo uložené, nevypuklé. Farba očí má byť čo najtmavšia. Svetlé, pichľavé oči sú nežiadúce, pretože poškodzujú výraz psa.
Uši: stojace, strednej veľkosti, ktoré sú priamo a v rovnakom smere nosené (nie do strán nasadené), prebiehajúce do špica a postavené dopredu. Preklopené a visiace uši sú chybné. V pohybe, poprípade v kľude dozadu položené a nosené uši nie sú chybou.

Krk: je silný, dobre osvalený, bez laloka. Uhlenie k trupu (horizontálne) je 45°.

Telo
Vrchná línia prebieha od nasadenia krku cez vysoký dlhý kohútik a cez rovný chrbát k ľahko opadnutým krížom bez viditeľného prerušenia. Chrbát je primerane dlhý, pevný, silný a dobre osvalený. Boky sú široké, krátke, výrazne vyvinuté a dobre osvalnené. Kríže majú byť dlhé, ľahko padajúce (23°), bez prerušenia chrbtovej línie prechádzajú do časti nasadenia chvosta.
Hrudník: má byť pomerne široký, spodná časť hrude dlhšia a výrazná. Hĺbka hrudníka má mať okolo 45-48% kohútikovej výšky. Rebrá majú byť mierne klenuté, silné klenutie hrudníka ako aj plochý hrudník sú chybné.

Chvost: dosahuje najmenej ku pätovému kĺbu avšak nie cez stred záprstia zadnej končatiny. Na svojej spodnej strane je trocha dlhšie osrstený, nosený v miernom previsnutom oblúku, pričom pri vzrušcní a v pohybe je silnejšie vyššie nosený, ale nie nad horizontálu chrbta. Operatívne úpravy sú zakázané.

Hrudníkové končatiny:
predné končatiny sú zo všetkých strán viditeľné ako rovné, z predného pohľadu absolútne rovnobežné. Lopatka a rameno sú rovnako dlhé, stredne silno osvalené a pevne nasadené na hruď. Uhlenie lopatky a ramena je v ideálnom prípade 90-110".
Lakte nesmú byť vybočené ani vbočené v stoji a ani v pohybe. Predlaktia sú zo včetkých strán viditeľné priame, rovné, jedno pri druhom absolútne rovnobežne stojace, suché a pevne osvalené. Predprstie má dĺžku asi jednej tretiny predlaktia a uhol k nemu 20-22°. Šikmo stojace predprstie (viac ako 22°) ako aj strmé predprstie (menej ako 20°) ovplyvňujú pracovnú spôsobilosť, zvlášť vytrvalosť.
Panvové končatiny:
postavenie zadných končatín je ľahko posunuté dozadu, pričom v zadnom pohľade sú postavcné rovnobežne jedna pri druhej. Stehno a holeň sú približne rovnakej dĺžky a tvoria uhol cca 120°, stchná sú silné a dobré osvalené.
Pätové kĺby sú silne vyvinuté a pevné, predprstie stojí zvisle pod nimi.
Laby: sú uzavreté, ľahko klenuté, brušká tvrdé, tmavej farby, pazúry silné, klenuté a rovnako tmavej farby.

Chôdza:
Nemecký ovčiak je klusák. Končatiny musia v dĺžke a uhlení vzájomne ladiť tak, aby bez výraznejšej zmeny nenarušovali chrbtovú líniu. Dotyk zadnej končatiny musí dosiahnuť zem v strede tela a predná končatina musí dosiahnuť rovnakú vzdialenosť. Každé priblíženie k preuhleniu zadnej končatiny obmedzuje pevnosť, vytrvalosť a použiteľnosť. Pomer v stavbe a uhlení dáva možnosť priestorného pohybu tesne nad zemou, čo vyvoláva dojem neúnavného pohybu vpred. Pri predsunutej hlave a ľahko nadvihnutom chvoste je klus od špičiek uší cez šiju a chrbát po koniec chvosta pravidelný, pružne prebiehajúci, bez prerušenia chrbtovej línie.

Koža: je priľahlá bez akýchkoľvek záhybov.

Srsť, vlastnosti srsti:
Nemecký ovčiak je chovaný v dvoch variantách srsti: krátkosrstý a dlhosrstý – obe varianty s podsadou
Krátkosrstý: krycia srsť by mala byť čo možno najhustejšia, primerane tvrdá a správne priliehajúca. Na hlave, vo vnútri uší, prednej strane končatín, labách a prstoch krátka, na krku trochu dlhšia a silnejšia. Na zadnej strane končatín k zápästiu, poprípade k pätovému kĺbu je dlhšia, na stehnách tvorí nohavice.
Dlhosrstý: krycia srsť by mala byť dlhá, mäkká a nie tesne priliehajúca so "zástavkami" na ušiach a končatinách, husté „nohavice“ a hustý chvost so zástavkou tvoriacou sa smerom dolu. Na hlave okolo vnútra uší, na prednej strane končatín, na lapkách a prstoch krátka, na krku dlhšia a silnejšia srsť. Na zadnej strane končatín sa srsť predlžuje až k spodej časti prednej nohy resp. k pätovému kĺbu a vytvára na zadnej časti stehien znatelné „nohavice“.
Zafarbenie: čierne s červenohnedou, hnedá, žltá až po svetlosivé znaky. Celočierna, vlkosivá, čierne sedlo a maska. Prípadné malé biele znaky na hrudi ako aj na vnútorných stranách sú prípustné, ale nežiadúce. Ňufák musí byť u všetkých farebných rázov čierny. Chýbajúca maska, svetlá až pichľavá farba očí ako aj svetlé až biele znaky na hrudi a vnútorných stranách, svetlé pazúry a červený koniec chvosta sú hodnotené ako nedostatočná pigmentácia. Podsada je mierne sivá, biela farba je neprípustná.

Veľkosť a hmotnosť:
kohútiková výška psa 60-65 cm
hmotnosť 30-40 kg
kohútiková výška suky 55-60 cm
hmotnosť 22-32 kg

Poznámka: psi majú dva výrazné, plne vyvinuté semeníky, ktoré sa celé nachádzajú v miešku.

Chyby:
Každá odchýlka od vyššie uvedených bodov je pokladaná za chybu, ktorej hodnotenie by malo byť v presnom pomere so stupňom odchýlky.
Ťažké chyby: odchýlky od popísaných plemenných znakov NO, ktoré ovplyvňujú pracovnú použiteľnosť.
Chyby uší: bočne široko nasadené uši, klopené uši, do striešky postavené uši, nepevné uši.
Chyby zubov: všetky odchýlky od nožnicového zhryzu a zubného vzorca, pokiaľ sa nejedná o vyraďujúce chyby (viď nasledovné).
Vyraďujúce chyby:
• slabá povaha, hryzavé a nervovo slabé psi
•  psi s potvrdenou ťažkou DBK
• monorchidi, kryptorchidi, psi s výrazne nerovnomernými, poprípade výrazne zakrpatenými semeníkmi
• psi s chybami uší a chvosta
• psi s deformáciami
• psi s chybami chrupu, pri strate: 1 x P3 a jeden ďalší zub, alebo 1x tesák (C), alebo 1x P4, alebo 1x M1, prípadne M2, alebo strata spolu 3 zubov a viac
• psi s nedostatkami čelustí / podkus 2 mm a viac, predkus, kliešťovitý zhryz v celej oblasti tesákov
• psi prerastení alebo menší s odchýlkou viac ako 1 cm
• albinizmus
• biele sfarbenie srsti (aj pri tmavých očiach a pazúroch)
• dlhá krycia srsť (dlhá, jemná, nie pevne priliehajúca krycia srsť s podsadou, zástavky na ušiach a končatinách, huňaté nohavice, huňatý chvost so zástavkami na spodnej strane)
• dlhá srsť, (dlhá, jemná krycia srsť bez podsady, väčšinou rozdelená v strede chrbta, zástavky na ušiach, končatinách a na chvoste).
• dlhá srsť (dlhá, mäkká krycia srsť bez podsady)

 


 

Z vlastností čistokrvného nemeckého ovčiarskeho psa najviac vyniká pevnosť nervov, pozornosť, priamosť, ostražitosť, vernosť a nepodplatiteľnosť, ako aj odvaha, bojovnosť a ostrosť. Pre tieto vlastnosti je výborným pracovným a pastierskym psom, osobitne vhodným ako strážca, sprievodca a ochranca. Ďalej je využívaný ako slepecký pes, lavínový pes a záchranár. Nemecké ovčiaky možno často vidieť na súťažiach poslušnosti, kde sa objavuje na stupňoch víťazov. Je to veľmi inteligentné plemeno, veľmi učenlivé a pod skúseným vedením a dôsledným výcvikom sa stáva excelentným pracovným psom. Pokiaľ je nemecký ovčiak dobre vychovaný, vychádza dobre s ostatnými psami, domácimi zvieratami aj deťmi. Avšak k cudzím ľuďom je nedôverčivý. Od prírody je tento pes viazaný na svoje teritórium, takže nemá tendenciu odbiehať.

Na sklonku minulého storočia bol nemecký ovčiarsky pes pomerne málo rozšírené pastierske plemeno.  Plemeno ešte nebolo ustálené  a používalo sa v rozličných krajoch Nemecka na pasenie oviec. V severnom a strednom Nemecku sa vyskytoval  v nízkej, robustnej forme, v južnom Nemecku bol obľúbený vo vyššej, štíhlejšej forme. Krížením oboch týchto typov vznikol dnešný nemecký ovčiarsky pes.  Jeho víťazný nástup do celého sveta nastal, keď sa objavili jeho vynikajúce vlastnosti  ako policajného  i vojenského psa, jedným slovom služobného psa. Pre svoju inteligenciu, harmonické línie a iné cenné vlastnosti, najmä vernosť a ostražitosť sa stal miláčikom chovateľov na celom svete. Pre svoju nápadnú podobu s vlkom sa ľudovo nazýva vlčiak.
 

Srsť nemeckého ovčiaka si nevyžaduje príliš veľkú starostlivosť. Srsť by sa mala kartáčovať. Dôležité je udržať čistotu uší. Treba dbať zreteľne na jeho zdravie, pretože ako sa môže stať u každého väčšieho psa, môže sa mu otočiť žalúdok čo býva takmer vždy už smrteľné(príznakom môže byť zväčšené brucho, väčšie množstvo peny tečúcej z tlamy a neschopnosť stáť na nohách). Ovčiak po vyvracaní potravy z žalúdka často potravu znova skonzumuje. Pri moc rýchlom vývine sa stáva, že im pomaly tvrdnú kosti a môže vzniknúť krivica. Preto sa musí vhodne kŕmiť a nesmie sa preťažovať.

Tento pes vyžaduje pohyb, ktorý mu musíme v dostatočnej miere poskytnúť. Ideálne pre jeho kondíciu sú dlhé prechádzky, nejaké zamestnanie , kde sa bude realizovať jeho chuť do práce. Vyžaduje výcvik a vzhľadom na jeho inteligenciu sa pomerne ľahko vychováva. Dobre, rýchlo a rád sa učí, avšak je potrebné mu venovať  dostatok času a pozornosti, aby z neho vyrástol slušný a dobre vychovaný pes. Vhodné je prihlásiť sa do kynologického klubu, základnú poslušnosť je ale treba nacvičiť doma. Nemecký ovčiak je známy svojou schopnosťou úplne poslúchať svojho pána.  Má vlohy úplne sa podriadiť rozkazom a povelom, avšak k tomuto ho musíme postupne doviesť cestou učenia a nie bitia. Pri užívaní násilia sa pes stane bojazlivým až nebezpečným pre svoje okolie.

Články:

5 rád: ako pomôcť zvieratám z útulku
Erika, 21.10.2014, 10387x videné
Možno Vás trápi osud zvierat z útulku, ale nikdy ste konkrétne nepremýšľali, ako im pomôcť. Alebo ste nad tým možno premýšľali, ale nenapadol Vám žiadny jednoduchý spôsob. Prinášame Vám päť jednoduchých rád, ako podporiť útulky a rozdelili...
Najčastejšie chyby pri kŕmení psov a mačiek
Miroslava, 06.11.2015, 7626x videné
Každé plemeno psa a mačky má špecifické požiadavky na potravu a svoje vlastné zdravotné predispozície. Royal Canin dlhodobo spolupracuje s veterinármi a chovateľmi a neustále zlepšuje svoj sortiment. Vďaka bohatým skúsenostiam spoločnosť v...
(NE)obyčajný život psíka v postroji
Erika, 19.06.2014, 6685x videné
Videl ho už určite každý z nás - labrador v postroji vedúci človeka so zrakovým postihnutím. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aké predpoklady musí takýto pes mať a čo všetko musí zvládať? Pracovníci z Výcvikovej školy pre vodiace a asiste...
Tieto fakty zvážte skôr ako si zadovážite šteniatko
Miroslava, 29.03.2016, 5476x videné
Prichádza jar a teda čas, kedy sa rodí najviac šteniatok. Chcete si aj vy zaobstarať zvieracieho priateľa? Vopred si však rozmyslite správny výber plemena, ktoré bude vyhovovať vášmu životnému štýlu. Pre ľahšie rozhodovanie sme pre vás pri...
Dovolenka so psom na Slovensku: Do týchto čarovných hotelov môže aj váš miláčik
Roland, 27.07.2018, 5390x videné
Chystáte sa na dovolenku a chceli by ste so sebou zobrať aj vášho štvornohého miláčika? Nepáčia sa vám psie hotely? Ste spokojnejší, ak ho máte vždy pri sebe? V tom prípade sa pri výbere vhodného ubytovania sústreďte na animal friendly hot...
Chudnite so psom v prírode a správnou stravou!
Miroslava, 27.01.2016, 4303x videné
Väčšina z nás sa po sviatkoch potrebuje zbaviť nadbytočných kíl a do nového roku vstúpi s predsavzatím „športovať“. Najzdravšie schudnete pohybom v prírode. Hitom pre psíčkarov, ktorí chcú „zamakať“ na svojej kondičke, je celosvetovo obľ...
Granule pre psov je potrebné prispôsobiť plemenu, veku a fyzickej aktivite domáceho miláčika
Soňa, 25.09.2015, 4233x videné
Vhodne zvolená strava pre psov je obzvlášť dôležitá. Zabezpečuje totiž optimálne fungovanie ich organizmu a dostatok energie na celý deň. Pes však nevie posúdiť, čo je pre neho vhodné, čo nie a v akom množstve, no jeho majiteľ je na tom zv...
So štvornohým priateľom na cestách
pes.sk, 08.09.2014, 4110x videné
Psík je pre mnohých z nás už riadnym členom domácnosti, ktorý s nami trávi takmer všetok voľný čas. Chodí s nami na nákupy, návštevy a dokonca aj na dovolenky. Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ktoré sa môžu zísť počas plánovaných let...
Štvornohí pomocníci pre zrakovo postihnutých sa na svoje poslanie dlho pripravujú
Pes.sk, 08.10.2015, 4031x videné
Medzi nami žijú ľudia, ktorí sú každý deň odkázaní na pomoc vodiacich psov pri bezpečnom pohybe. Takýchto štvornohých priateľov človeka vychováva a cvičí pre zrakovo postihnutých Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave. ...
Ktorá poisťovňa je najlepšia pre psíčkarov?
Monika Jurčíková, 10.01.2020, 3393x videné
Ak chcete vedieť všetko potrebné o poistení psíka, prečítajte si aktuálny prehľad. Nájdete tam porovnanie dostupných poistení pre psíkov. Tiež prehľad ponuky 10 hlavných poisťovní z pohľadu psíčkara.
Inzeráty k plemenu: NEMECKÝ OVČIAK
Přeštice
s PP: áno
Cena: dohodou
Bratislava
s PP: nie
Cena: 100 €
Rimavske Janovce
s PP: nie
Cena: 199 €
Bratislava
s PP: nie
Cena: 100 €
Malacky
s PP: áno
Cena: dohodou
Bratislava
s PP: nie
Cena: 30 €
Liptovský Mikuláš
s PP: áno
Cena: 100 €
Hlohovec
s PP: áno
Cena: 500 €
Šenkvice
s PP: nie
Cena: zadarmo
Veřovice
s PP: áno
Cena: 365 €
Čierna nad Tisou
s PP: nie
Cena: 150 €
Trstice
s PP: áno
Cena: dohodou
Dolné Orešany
s PP: nie
Cena: 150 €
Pernek pri Malackách
s PP: nie
Cena: 100 €
Horná Štubňa
s PP: nie
Cena: 150 €
Podvysoká
s PP: nie
Cena: 100 €
Trencianska Tepla
s PP: nie
Cena: zadarmo
Blatna na Ostrove
s PP: nie
Cena: dohodou
Bratislava
s PP: áno
Cena: zadarmo
Košice
s PP: nie
Cena: 60 €
Žilina-Bytčica
s PP: áno
Cena: dohodou
Bánov
s PP: nie
Cena: zadarmo
Handlová
s PP: nie
Cena: 90 €
Hustopeče
s PP: áno
Cena: 500 €
Malecov (CZ)
s PP: áno
Cena: 650 €
Pezinok
s PP: áno
Cena: dohodou
Ilava
s PP: nie
Cena: 150 €
Snina
s PP: áno
Cena: 500 €
Námestovo
s PP: nie
Cena: 30 €
Štúrovo
s PP: nie
Cena: dohodou
Prešov
s PP: nie
Cena: zadarmo
Repište
s PP: nie
Cena: 110 €
Repište
s PP: nie
Cena: 110 €
Repište
s PP: nie
Cena: 110 €
Repište
s PP: nie
Cena: 110 €
Repište
s PP: nie
Cena: 110 €
Vyšný Žipov
s PP: nie
Cena: 160 €
Štúrovo
s PP: nie
Cena: dohodou
Bratislava
s PP: áno
Cena: dohodou
Kežmarok
s PP: nie
Cena: 170 €
Jihlava
s PP: áno
Cena: 400 €
Presov
s PP: nie
Cena: 110 €
Vyhovujúce chovateľské stanice
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky
Predam steniatka zlateho retrievera - cistokrvne, zaockovane, odcervene - 7 psov, 3 fenky